Reisewörterbuch

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten vietnamesischen Sätze und Begriffe, die Sie für einen Urlaub in Vietnam gebrauchen können:

Deutsch
Vietnamesisch
Ja
vâng
Nein
không
Bitte
bạn đang chào đón
Bitte sehr! (anbietend)
bạn đang chào đón
Danke / Danke schön
cảm ơn bạn / cảm ơn bạn
Herzlich Willkommen
hoan nghênh
Wie geht es Ihnen?
Làm thế nào là nó đi?
Es geht mir gut
i là tốt
Es geht mir schlecht
Tôi cảm thấy không khỏe
Würden Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
Bạn sẽ vui lòng cho tôi biết bây giờ là mấy?
Es ist …
nó là …
Entschuldigung
lấy làm tiếc
Guten Tag!
ngày tốt
Guten Abend
xin chào buổi tối
Hallo
xin chào
Auf Wiedersehen
Tạm biệt
Wie heißen Sie?
Tên của bạn là gì?
Ich heiße …
Tên tôi là …
Sprechen Sie Deutsch?
Bạn có nói tiếng Đức?
Ich verstehe Sie nicht.
Tôi không hiểu bạn.
Wie viel / Was kostet das?
bao nhiêu / những gì nó chi phí?
Ich möchte das kaufen.
Tôi muốn mua
Kann ich etwas zu trinken / essen bekommen?
Tôi có thể có được một cái gì đó để uống / ăn?
Was kostet der Eintritt?
Cửa bao nhiêu?
Was kostet eine Karte / Fahrschein?
Bao nhiêu là một vé / vé?
Kann ich bitte einmal telefonieren?
Tôi có thể thực hiện cuộc gọi một lần nữa xin vui lòng?
Ich benötige Hilfe!
Tôi cần giúp đỡ!
Wo ist der nächste Supermarkt?
Siêu thị gần nhất ở đâu?
Wo ist das nächste Restaurant?
Nhà hàng gần nhất ở đâu?
Wo ist das nächste Touristenbüro?
Trường hợp là văn phòng du lịch gần nhất?
Wo ist der nächste Geldautomat?
Trường hợp của máy rút tiền gần nhất?
Wie komme ich zum Flughafen?
Làm thế nào để tôi nhận được đến sân bay?
Wie komme ich zum Bahnhof?
Làm thế nào để tôi nhận được đến ga xe lửa?
Können Sie mir ein Taxi rufen?
Bạn có thể gọi tôi là một taxi
Zug
xe lửa
Bus
xe buýt
Flugzeug
phi cơ